HR Excellence in Research

Z radością informujemy, że Komisja Europejska przyznała Instytutowi Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN prawo do używania prestiżowego znaku HR Excellence in Research.

Wyróżnienie odzwierciedla zobowiązanie naszego Instytutu do ciągłego doskonalenia polityki w zakresie zasobów ludzkich zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania, zapewniając przejrzysty i sprawiedliwy proces rekrutacji pracowników naukowych, stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Dodatkowe informacje