Filter
 • Neurochemical Conference 2015

  On behalf of the Organizing Committee we invite you to the upcoming Neurochemical Conference 2015 „Neuropsychoimmunological mechanisms in the pathology of neurodegenerative diseases. From biomarkers to therapeutics". The Conference is organised by Mossakowski Medical Research Centre PAS and Committee of Neurological Sciences PAS and will be held on October 22-23, 2015 in Warsaw.

  All details related to scientific programme, registration and payment can be found on the website: http://neuroconf2015.imdik.pan.pl/.

  Dr Agata Adamczyk, Assoc. Prof.

  Prof. Joanna B. Strosznajder

 • Sympozjum "STEM CELLS FOR STROKE AND BEYOND..."

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2015 r odbędzie się w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN międzynarodowe sympozjum pt. „STEM CELLS FOR STROKE AND BEYOND...
  Planowane sympozjum pozwoli zapoznać się z najnowszymi trendami w wielu dziedzinach nauki dotyczących udaru mózgu.

 • 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

  11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC) jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodową konferencją studencką, na której poruszane są zagadnienia z zakresu medycyny, stomatologii i innych nauk biomedycznych. Dla młodych naukowców jest to idealna okazja do  przedstawienia wyników swoich badań oraz szlifowania umiejętności prezentacji. WIMC daje także możliwość zawarcia nowych znajomości ze studentami innych uczelni medycznych - zarówno polskich, jak i zagranicznych. W skład programu wchodzi ponad 20 sesji tematycznych, wykłady eksperckie, bogaty wybór praktycznych warsztatów oraz program rozrywkowy.

 • Wyniki konkursów NCN: HARMONIA 6, SONATA BIS 4 oraz MAESTRO 6

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów z dnia 16 czerwca 2014 r.: HARMONIA 4, SONATA BIS 4 oraz MAESTRO 6.

 • STRATEGMED II - pozytywnie oceniony i dofinansowany wniosek z udziałem IMDiK PAN.

     Projekt „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych”, w którym członkiem konsorcjum jest IMDiK PAN (Prof. dr hab. Paweł Grieb), otrzymał pozytywną ocenę i finansowanie w ramach drugiego konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”. Projekt ten otrzymał najwyższą końcową ocenę merytoryczną w rankingu konkursu STRATEGMED II.