Filter
 • Sympozjum "STEM CELLS FOR STROKE AND BEYOND..."

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2015 r odbędzie się w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN międzynarodowe sympozjum pt. „STEM CELLS FOR STROKE AND BEYOND...
  Planowane sympozjum pozwoli zapoznać się z najnowszymi trendami w wielu dziedzinach nauki dotyczących udaru mózgu.

 • 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists

  11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC) jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodową konferencją studencką, na której poruszane są zagadnienia z zakresu medycyny, stomatologii i innych nauk biomedycznych. Dla młodych naukowców jest to idealna okazja do  przedstawienia wyników swoich badań oraz szlifowania umiejętności prezentacji. WIMC daje także możliwość zawarcia nowych znajomości ze studentami innych uczelni medycznych - zarówno polskich, jak i zagranicznych. W skład programu wchodzi ponad 20 sesji tematycznych, wykłady eksperckie, bogaty wybór praktycznych warsztatów oraz program rozrywkowy.

 • Wyniki konkursów NCN: HARMONIA 6, SONATA BIS 4 oraz MAESTRO 6

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów z dnia 16 czerwca 2014 r.: HARMONIA 4, SONATA BIS 4 oraz MAESTRO 6.

 • STRATEGMED II - pozytywnie oceniony i dofinansowany wniosek z udziałem IMDiK PAN.

     Projekt „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych”, w którym członkiem konsorcjum jest IMDiK PAN (Prof. dr hab. Paweł Grieb), otrzymał pozytywną ocenę i finansowanie w ramach drugiego konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”. Projekt ten otrzymał najwyższą końcową ocenę merytoryczną w rankingu konkursu STRATEGMED II.

 • STRATEGMED II - pozytywnie oceniony i dofinansowany wniosek z udziałem IMDiK PAN.

     Projekt „Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntigtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych”, w którym członkiem konsorcjum jest IMDiK PAN (Prof. dr hab. Paweł Grieb), otrzymał pozytywną ocenę i finansowanie w ramach drugiego konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED”. Projekt ten otrzymał najwyższą końcową ocenę merytoryczną w rankingu konkursu STRATEGMED II.