Filter
 • Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

  INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

  DLA STUDENTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH BIOCENTRUM OCHOTA

  Tegoroczna inauguracja odbędzie się dnia

  17 października w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, ul. Księcia Trojdena 4

 • Wykłady "Medycyna molekularna - historia i osiągnięcia" w IMDiK

  Wykłady  "Medycyna molekularna - historia i osiągnięcia" w IMDiK

  W tym semestrze w Sali konferencyjnej IMDiK rusza semestralny wykład "Medycyna molekularna - historia i osiągnięcia", który realizowany jest w ramach projektu POKL.04.03.00-00-060/12  „Nowoczesne metody, leki i terapie w ochronie zdrowia i gospodarce Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia” , koordynowanego przez Wydział Biologii UW - IMDiK jest członkiem konsorcjum.

 • Podziękowania organizatorom za Festiwal Nauki

  Organizatorzy i Uczestnicy XVIII Festiwalu nauki w naszym Instytucie serdecznie dziękują sponsorom za wsparcie finansowe lekcji dla szkół pt: Zagadki ludzkiego ciała.

 • Konferencja Naukowa pt. "Podłoże strukturalne i molekularne lekoopornej padaczki"

  Konferencja Naukowa pt.:  „Podłoże strukturalne i molekularne lekoopornej padaczki

  W dniu 17 października 2014 roku (piątek) w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się Konferencja Naukowa Zespołu Neuropatologii Onkologicznej KNN PAN poświęcona problemom diagnostyki i leczenia padaczki lekoopornej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 • Festiwal Nauki

  W dniu 24 września Samorząd Doktorantów IMDiK PAN przeprowadził lekcje festiwalowe dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach XVIII Festiwalu Nauki. Praktyczne lekcje pt. „Zagadki ludzkiego ciała” składają się z kilku zadań dla małych naukowców w obszarach badawczych typowych dla naszego Instytutu. Podczas zajęć dzieci przeprowadziły szereg doświadczeń badając własne zmysły i ich ograniczenia, a także czas i rodzaj reakcji swojego ciała na specyficzne bodźce.