Obrona rozprawy doktorskiej 28 czerwca 2018 p. mgr Anny Magdaleny Lenkiewicz

Dnia  28 czerwca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Anny Magdaleny Lenkiewicz.

 

 

 

mgr inż. biotechnologii Anna Magdalena Lenkiewicz

"Udział parkiny w molekularnych mechanizmach toksyczności egzogennej α-synoklueiny w komórkach dopaminergicznych PC12"

Promotor: dr hab. Agata Adamczyk, prof. IMDiK

Promotor pomocniczy: Dr Anna Wilkaniec
Recenzenci: Prof. dr hab. Jolanta Dorszewska oraz Prof. dr hab. Krystyna Ossowska

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Dodatkowe informacje