Obrona rozprawy doktorskiej 29 listopada 2018 roku o godz. 14:30 p. mgr biotechnologii Anny Andrzejewskiej

Dnia 29 listopada 2018 roku o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Anny Andrzejewskiej

 

"Aktywność biologiczna ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z nad-ekspresją receptora VLA-4;
badania funkcjonalne in vitro i in vivo".

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Łukomska

Promotor pomocniczy: dr hab. Mirosław Janowski

Recenzenci: Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski; dr hab. Ewa Zuba - Surma,

 

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

 

Dodatkowe informacje