Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Julii Majewskiej

 

Dnia 25 kwietnia 2019 roku o godz.13.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Julii Majewskiej.

pt.:"Wpływ transfekcji sekwencją kodującą glutaminazę typu wątrobowego (GAB) na ścieżki sygnałowe i własności biologiczne linii komórkowych glioblastoma"

 

Promotor: Dr hab. Monika Szeliga

Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Rieske

                  Dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

 

Z pracą i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

 

 

Dodatkowe informacje