Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Iwony Joanny Baranowskiej

 

Dnia 30 maja 2019 roku o godz.10.40 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Iwony Joanny Baranowskiej

 pt.: "Ocena wpływu chronicznego blokowania niezależnych od ACE szlaków konwersji angiotensyny w doświadczalnym nadciśnieniu tętniczym."

 

Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

Recenzenci: Prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska

                  Dr hab. Małgorzata Ożgo

 

Z pracą i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Dodatkowe informacje