Obrona rozprawy doktorskiej 23 listopada 2016 p. mgr Kamila Synoradzkiego

Dnia  23 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Kamila Synoradzkiego.

 

 

 

mgr biotechnologii Kamil Synoradzki

"Badanie oddziaływań ludzkich białek Hsp90 z białkami substratowymi i pomocniczymi"

Promotor: Dr hab. Paweł Bieganowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Riese oraz Prof. dr hab. Ireneusz Majsterek

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Dodatkowe informacje