Archiwum SD

 


 

W dniu 29 października 2015 na posiedzeniu Rady Naukowej miała miejsce uroczystość  immatrykulacji dziesięciu nowych uczestników Studiów Doktoranckich IMDiK PAN. Po złożeniu ślubowania o treści zawartej w Statucie Instytutu, nowi uczestnicy stali się pełnoprawnymi doktorantami SD IMDiK PAN (galeria). Gratulujemy i witamy w gronie społeczności doktorantów naszego Instytutu!

Galeria zdjęć

 

Dodatkowe informacje