Obrona rozprawy doktorskiej 22 marca 2018 p. mgr Moniki Mandeckiej

Dnia  22 marca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr psychologii Moniki Agaty Mandeckiej.

 

 

 

mgr psychologii Moniki Agaty Mandeckiej

"Związek markerów biochemicznych choroby Alzheimera z funkcjonowaniem poznawczym w zespołach subiektywnych i łagodnych zaburzeń poznawczych oraz w otępieniu typu alzheimerowskiego"

Promotor: Dr hab. Tomasz Gabryelewicz
Recenzenci: Prof. dr hab. Iwona Kloszewska oraz dr hab. Maria Radziwoń-Zaleska

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.doc)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

Dodatkowe informacje