Archiwum

Filtr
 • Żegnamy Profesora Zygmunta Antoniego Kazimierczuka

  Ze smutkiem i żalem żegnamy

  Zygmunta Antoniego Kazimierczuka

  Doktora habilitowanego nauk chemicznych

  Profesora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej

  Wybitnego specjalistę w zakresie syntez heterocyklicznych związków organicznych

   

  Jego praca w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej w latach 2002-2011

  stanowiła inspirację dla badań z pogranicza chemii i medycyny doświadczalnej

  których celem było poszukiwanie nowych substancji leczniczych

   

   

  Rodzinie składamy wyrazy współczucia

   

  Dyrekcja Instytutu i Pracownicy Zakładu Farmakologii Doświadczalnej

  Instytutu Medycyny Doświadczanej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego

 • Pamięci Patrona Instytutu Profesora Mirosława Mossakowskiego

  Dla uczczenia pamięci

  Patrona Instytutu

  Profesora Mirosława

  Mossakowskiego

   

   

  Dyrektor i Przewodniczący Rady Naukowej

  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

  im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

  mają zaszczyt zaprosić na uroczystą sesję „online” Rady Naukowej,

  która odbędzie się 17 grudnia 2020 roku, o godzinie 11:00

   

  PROGRAM

   

  11:00  Przywitanie gości przez Przewodniczącego Rady Naukowej

  prof. dr hab. Andrzeja Beręsewicza oraz

  Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Leonorę Bużańską

   

  11:15  Prezentacja nagród oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

   

  12:00  Wykład honorowy zaproszonego gościa

  Wykład honorowy

  "Człowiek modyfikowany - jak, czy i kiedy"

  który wygłosi:

  prof. dr hab. Ewa Bartnik

   12:45  Prezentacja

  „Działalność IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN

  na rzecz zdrowia Polaków”

   13:45  Zakończenie

   

 • Stypendia dla doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej

   

  Nabór wniosków na stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów studiów doktoranckich IMDiK PAN do 04.12.2020 godz. 15.00

   szczegóły w zakładce "Fundusz Pomocy Materialnej"

 • Pożegnanie Prof. dr hab. n. med. Waldemara Olszewskiego

   

  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Prof. dr hab. n. med. Waldemara Olszewskiego

  Wieloletniego pracownika Instytutu Medycyny doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego, PAN,

  Wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu

  Kierownika Zakładu Chirurgii Transplantacyjnej (1976 - 2001 r)

  Współautora pierwszego w Polsce przeszczepu nerki

  Współtwórcy Limfologii, autora ok. 700 prac naukowych

  Profesora Radiumhospiltalet, Oslo, Norwegia,

  Profesora szpitala St Bartholomew, Londyn,

  Specjalisty naukowy WHO, Madras Pondicherr Benares, Indie,

  Byłego prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Doświadczalnej i

  Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego,  Prezesa Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,

  Doktora Hororis Causa Uniwersytetu w Genui (2005 r)

  Laureata licznych nagród międzynarodowych w tym m.in.:

  Polskiej Akademii Nauk (2004 r),  National Institute of Health, USA (dla najlepszego badacza w 2006 r), National Lymphedemia Network Award, (2006 r 2007 r), Polskiej Akademii Nauk (1973, 1985, 1989, 2006 r),  nagrody J. Śniadeckiego,

  Odznaczonego Medalami

  Deutsche Gesellschaft futro Phlebologie Ratschow (2012)

  Medalem Purkiniego, Czeskiego Towarzystwa Medycznego (2013 r)

  Włoskiego Towarzystwa Chirurgicznego

   

  Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy serdeczne wyrazy współczucia.

  Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy

  Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

  im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

   

 • Obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominika Diamandakisa

  Dnia 15 października 2020 o godzinie 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominika Diamandakisa, pt. “Badanie mechanizmów ekscytotoksyczności w ostrym toksycznym działaniu tetrabromobisfenolu A na komórki ziarniste móżdżku szczura w hodowli pierwotnej”.

 • Sesja Sprawozdawcza Studiów Doktoranckich 2020

   

  W dniu 17 i 18 czerwca 2020 roku odbędzie się sesja sprawozdawcza studentów II i III roku SD IMDiK PAN.  W związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, sesja zostanie przeprowadzona w formie on-line i będzie transmitowana w Dużej Sali Konferencyjnej IMDiK PAN oraz w telewizorze zamieszczonym  w holu IMDiK PAN.

 • Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Justyny Augustyniak

  Dnia 23 stycznia 2020 roku o godz.13.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Justyny Augustyniak

 • Życzenia Świąteczne 2019

   

  Szanowni Państwo,

  Dyrekcja Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN składa Państwu Najserdeczniejsze Życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt oraz Sukcesów w Nowym 2020 Roku.

   

 • Uroczysta sesja RN w dniu 13 grudnia 2019

  W dniu 13 grudnia bieżącego roku, dla uczczenia pamięci Patrona naszego Instytutu Pana Profesora Mirosława Mossakowskiego, odbyła się uroczysta sesja Rady Naukowej.

 • ŚWIĘTO DOKTORANTÓW BIOCENTRUM OCHOTA


  W najbliższy piątek, 8 listopada 2019 roku zapraszamy na Święto Doktorantów Biocentrum Ochota.  plakat informacyjny IPPT PAN