Archiwum

Obrona rozprawy doktorskiej 23 kwietnia p. mgr P. Wojciechowskiego

Dnia  23 kwietnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Piotra Wojciechowskiego

 

 

mgr inż. biotechnologii Piotr Wojciechowski:

"Wpływ analogów neuropeptydowych o działaniu przeciwbólowym na wzorzec oddechowy i funkcje sercowo-naczyniowe u uśpionych szczurów"

Promotor: Prof. dr hab. Bogna Szereda-Przestaszewska
Recenzenci: Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik oraz Prof. dr hab. Jacek Przybylski

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)