Archiwum

Filtr
 • Obrona rozprawy doktorskiej - 11.09.2013

  Dnia  11 września 2013 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Anny Strasz

   

   

  mgr biologii Anna Strasz:

  "Ocena nieinwazyjnych metod badania aktywności współczulnego układu  nerwowego u ludzi na podstawie reakcji układu krążenia na wysiłek  statyczny i niedokrwienie powysiłkowe"

  Promotor: Dr hab. inż. Gerard Cybulski
  Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska oraz Dr hab. Rafał Baranowski

  Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

  Załączniki:

  Zawiadominie o obronie (.pdf)

  Streszczenie (.pdf)

  Recenzja 1 (.pdf)

  Recenzja 2 (.pdf)

 • Obrona rozprawy doktorskiej - 11.09.2013

  Dnia  11 września 2013 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Ilony Szabłowskiej-Gadomskiej.

   

   

  mgr inż. biotechnologii Ilona Szabłowska-Gadomska

  "Indukcja pluripotencjalności i różnicowania neuralnych komórek  progenitorowych z ludzkiej krwi pępowinowej: rola czynników  epigenetycznych i obniżonego stężenia tlenu"

  Promotor: Dr hab. Leonora Bużańska
  Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Tudek oraz Prof. dr hab. med. Marcin Majka

  Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

  Załączniki:

  Zawiadominie o obronie (.pdf)

  Streszczenie (.pdf)

  Recenzja 1 (.pdf)

  Recenzja 2 (.pdf)

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla Dyrektora IMDiK PAN

  Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową w tym za wybitny dorobek naukowy za rok 2012 otrzymał prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski. Profesor Lipkowski jest kierownikiem Zakładu Neuropeptydów jednocześnie sprawującym funkcję dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN od 2010 roku.

 • Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika

  http://www.imdik.pan.pl/images/xxjoomla_black.gifDyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału. Więcej informacji w zakładce PRACA

 • Konferencja Neurochemiczna w IMDiK PAN 24-25.10.2013 - program i instrukcje do prezentacji posterowych

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN i Komitet Nauk Neurologicznych PAN serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji Neurochemicznej 2013 "Emerging topics in neurological diseases: molecular mechanisms, diagnosis and therapy", która odbędzie się w dniach 24-25 października 2013 roku w Warszawie w siedzibie IMDiK PAN.

 • Rozprawy doktorskie w IMDiK PAN

  Dnia 11 września 2013 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyły się dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich: mgr inż. biotechnologii Ilony Szabłowskiej-Gadomskiej oraz mgr biologii Anny Strasz.

 • Studia doktoranckie w Zakładzie Neurotoksykologii - ogłoszenie 2

  http://www.imdik.pan.pl/images/xxjoomla_black.gif

  Zakład Neurotoksykologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN poszukuje kandydata na czteroletnie studia doktoranckie w ramach realizacji projektu „Rola astrocytarnych receptorów NMDA w hiperamonemicznym obrzęku mózgu towarzyszącym encefalopatii wątrobowej” realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki: Harmonia 4.

 • Studia doktoranckie w Zakładzie Neurotoksykologii - ogłoszenie 1

  Zakład Neurotoksykologii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN poszukuje kandydata na czteroletnie studia doktoranckie w ramach realizacji projektu „Udział transportu glutaminy w pojawianiu się obrzęku mózgu i zaburzeń funkcji synapsy glutaminianergicznej związanych z encefalopatią wątrobową” finansowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

 • Konferencja " Zwierzęta w badaniach naukowych" w dniach 9-11 września 2013

  Zapraszamy Państwa na organizowaną przez PolLASA we współpracy z IBD im. Nenckiego PAN, Krajową Komisją Etyczną, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego - Wydziałem Nauk o Zwierzętach oraz Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, III Krajową Konferencję z udziałem Gości zagranicznych pt. "Zwierzęta w badaniach naukowych". Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 9-11 września 2013 na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w budynku nr 23, ul. Ciszewskiego 8 (Aula I)

 • Konkurs stypendialny dla młodych doktorów

  Zespół Zarządzający projektem POKL „Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia”, zaprasza do składania wniosków o stypendia dla młodych doktorów. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie projektu: www.biol.uw.edu.pl/nowbiolmed