Archiwum

Filtr
 • Cennik oraz zasady współpracy z Środowiskowym Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych i IMDiK

  Informujemy, że zgodnie z zasadami funkcjonowania pracowni środowiskowych, od stycznia 2013 roku w Środowiskowym Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych będą obowiązywały opłaty za korzystanie z mikroskopów, które częściowo zrefundują koszty wykorzystania sprzętu. Cennik oraz szczegółowe zasady współpracy i finansowania badań prowadzonych w laboratorium znajdują się na stornie LLTM (tutaj).

 • Grand Prix Targów Brussels Innova 2012 dla pracowników IMDiK

  W ramach konkursu EUREKA targów INNOVA wynalazek opracowany przez pracowników z IMDiK „Nowe peptydomimetyki redukujące efekty niepożądanego działania doustnie podawanej morfiny” otrzymał złoty medal z wyróżnieniem, Nagrodę specjalną: Grand Prix Targów Brussels Innova 2012 oraz Nagrodę specjalną: Stowarzyszenia AGEPI (Mołdawia).

 • NCN ogłosiło wyniki konkursów: OPUS3, PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1

  21 listopada 2012 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych w dniu 15 marca 2012 roku. W grupie Nauk o Życiu (NZ) znalazło się 10 projektów z IMDiK, które otrzymają finansowanie. Więcej informacji na stronie NCN

 • Profesor Paweł Grieb na VIII Forum Rynku Zdrowia

  Zapraszamy do przeczytania wypowiedzi Profesora Pawła Grieba, kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN, który był gościem sesji tematycznej dotyczącej "Farmakoterapii w wybranych dziedzinach medycyny" podczas konferencji VIII Forum Rynku Zdrowia (24-25.10.2012r.).

 • Ogłoszenie o konkursach na stanowisko adiunkta oraz asystenta

  Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza dwa konkury na zatrudnienie adiunkta oraz asystenta w Pracowni Genetyki Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych CUN. Szczegółowe informacje w dziale PRACA.

 • Zespołowa nagroda naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN dla Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału

  Z przyjemnością informujemy, że uchwałą Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2012 roku pracownikom IMDiK PAN została przyznana zespołowa nagroda naukowa Wydziału Nauk Medycznych PAN.

 • IMDiK PAN konsorcjantem w projekcie programu INNOTECH (NCBR)

  Informujemy, że wniosek "Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej", złożony do NCBR w ramach programu INNOTECH (ścieżka In-Tech), w którym Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Czlowieka jest konsorcjantem, został zakwalifikowany do finansowania.

   

 • Nowa Pracownia Środowiskowo-Usługowa w IMDiK PAN

  Dnia 1 września 2012 roku w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego PAN rozpoczęło swoją działalność Środowiskowe Laboratorium Laserowych Technik Mikroskopowych (LLTM). Kierownikiem Pracowni jest dr Hanna Kozłowska. Zapraszamy na stronę LLTM - tutaj.

 • Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Kryściak

  Dnia 8 listopada 2012 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr fizjoterapii Katarzyny Kryściak pt.: ”Zmiany cech jednostek motorycznych w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) na zwierzęcym modelu choroby"

 • Rozprawa doktorska mgr inż. Marty Obary-Michlewskiej

  Dnia 8 listopada 2012 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Marty Obary-Michlewskiej pt.: ”Zmiany ekspresji i funkcji kanału potasowego KIR4.1 pod wpływem toksycznego działania jonów amonowych in vivo i in vitro"