Informacje ogólne

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN istnieje od 1967 r.

Gromadzi dokumenty z dziedzin:

  • biologii komórki na poziomie ultrastrukturalnym : immunocytochemicznym i histochemicznym

  • epigenetyki

  • fizjologii i neurofizjologii

  • neurochemii

  • neurochirurgii

  • neuroimmunologii

  • neurologii

  • neuropatologii

Biblioteka prenumeruje 36 tytułów bieżących czasopism, w tym 22 zagranicznych, ma około 10 tys. książek. Część zbiorów jest unikalna w skali kraju.

Jako jedni z nielicznych dysponujemy tytułami: Glia, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Brain Pathology, Clinical Neuropathology, Nature Medicine, Stem Cells, Stem Cells and Development, Thyroid, Nature Reviers Neurology, Nature Reviers Neuroscience, Journal of Alzheimer's Disease.