Open Access

OPEN ACCESS ( OA )


Otwarty dostęp (OA)- to możliwość korzystania z publikacji naukowych, wyników badań i materiałów dydaktycznych przez internet bez ograniczeń i opłat.

Celem  OA jest uniezależnienie autorów od wydawców i takie zorganizowanie obiegu informacji, aby pracownicy naukowi mogli bez przeszkód upowszechniać wyniki swoich badań i korzystać z wyników badań innych naukowców, by nakłady na naukę były efektywnie wykorzystane. Realizacja w roku 2019 w Polsce, założeń polityki otwartej nauki, spowodowała, stworzenie i finansowanie przez MNiSW programu :

 1. Open Choice Compact. Licencja umożliwia uczonym afiliowanym w polskich instytucjach  akademickich bezpłatne publikowanie artykułów i monografii OA na licencji CC BY, w czasopismach hybrydowych   ( link:  http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer)

 2. Elsevier Program OA. Pilotażowy program publikowania otwartego w Elsevier (link: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier)

 3. Program Publikowania Otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki - obejmuje wydawców: Elseviera, Springera, LWW, OUP i innych ( link: http://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/)

 Pozostali wydawcy oferujący płatne publikowanie  w OA:

 1. BioMedCentral ( http://biomedcentral.com/journals)

 2. Public Library of Sciences  (http://www.plos.org )

 3. MedKnow Publications ( http://www.medknow.com/journals.asp)

 4. Hindawi  (https://www.hindawi.com)

 5. MDPI  (https://www.mdpi.com)

 6. Frontiers Media ( https://frontiersin.org)

 

Poszukiwanie tytułów czasopism OA rozpoczynamy od:

 • Directory of Open Access Journal ( DOAJ) – dowiadujemy się z tej bazy jaka [politykę publikacyjną przyjmuje wydawca poszukiwanego przez nas tytułu.

 • SHERPA/RoMEO - portal umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców konkretnych tytułów czasopism odnośnie zakresu praw autora. 

 • Open Journal Gate - największa baza agregująca informacje o czasopismach OA,

 • Free Medical Journal- baza informuje o czasopismach, które są dostępne po okresie embarga,

 • High Wire Press - platforma czasopism i książek wydawców uniwersyteckich z dziedziny   medycyny i nauk pokrewnych,

 

Indywidualni naukowcy w Polsce, udostępniają swoje publikacje w polskich czasopismach, z których połowa jest dostępna w sposób otwarty np. IMDiK w:

 1. czasopiśmie Folia Neuropathologica organie Polskiego Towarzystwa Neuropatologów oraz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN wydawane  i udostępniane przez Termedia, w modelu OA na licencji CC BY-NS-SA
 2. repozytorium OZwRCIN – Instytut deponuje i udostępnia prace doktorskie i habilitacyjne

 oraz w ogólnie dostępnej Bibliotece Nauki CEON ( http://bibliotekanauki.ceon.pl/yadda/search/general.action?cid=9baefcd1-285c-4d9a-8c9a-b4ebe0289581 )

i Repozytorium CEON  ( https://depot.ceon.pl/ )