Konferencja naukowa pt. „Udział Polskich Uczonych w Projektach Międzynarodowych”

4 czerwca bieżącego roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z dr hab. Mirosławem Janowskim organizuje konferencję naukową pt. „Udział Polskich Uczonych w Projektach Międzynarodowych”.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki badań dwóch międzynarodowych projektów realizowanych w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im.M. Mossakowskiego PAN. Sesje poprowadzi prof. dr hab. Barbara Łukomska.