Wyniki konkursów NCN ogłoszonych w dniu 15 września 2017

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów: OPUS 14 i PRELUDIUM 14.


Do finansowania zostały zakwalifikowane granty z IMDiK:

-  dr Małgorzata Nałęcz „Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfiksji u szczurów.” OPUS 14, przyznana kwota 801 847 zł.

-  mgr Katarzyna Skowrońska „Rola astrocytarnych receptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zdefiniowania wewnątrzastrocytanych szlaków sygnałowych.” PRELUDIUM 14, przyznana kwota 140 000 zł.


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!