Dr Joanna Agata Motyl z IMDiK otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów 2018

44 laureatów - wybitnych naukowców i artystów - otrzymało nagrody za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny. Wśród nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów znalazła się doktorantka z Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału  IMDiK - dr Joanna Agata Motyl. Promotorem pracy była Pani prof. dr hab. n. med. Joanna B. Strosznajder.

 

Wyróżniono rozprawę doktorską Pani dr Joanny Agaty Motyl pod tytułem „Znaczenie kinazy sfingozyny-1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologicznej cytoprotekcji”.