Rekrutacja doktorantów do programu POWER Och!Dok

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN jako jeden ze współkonsorcjantów otrzymał grant NCBiR w ramach konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich.

W ramach dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zostały przyznane IMDiK środki w wysokości ponad 3 mln na  zrealizowanie projektu pod tytułem „Wykorzystanie metod inżynieryjnych i informatycznych w prewencji , diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych” – kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej.  Och! DOK nr 03.02.00-00-00-1028/17-01. Więcej informacji na http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/POWER Och!Doc