Obrona rozprawy doktorskiej 4 października 2018 roku o godz. 12:30 p. mgr inż. Katarzyny Anny Zembrzuskiej

Dnia 4 października 2018 roku o godz. 12:30  w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Anny Zembrzuskiej

" Wpływ różnych warunków tlenowych i natleniania hiperbarycznego na potencjał proliferacyjny oraz wrażliwość komórek nowotworowych linii złośliwego glejaka T98G traktowanych wybraną pochodną izotiomocznika "

 

Promotor:  prof. dr hab. n. med. Ewa Matyja

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Adamek, prof. dr hab. Paweł Liberski

 

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)