Książka pod redakcją prof. dr hab. Leonory Bużańskiej

Miło nam poinformować, że ukazała się książkę pod redakcją prof. dr hab. Leonory Bużańskiej „Human Neural Stem Cells: From Generation to Differentiation and Application” wydawnictwa Springer Nature.

Książka podsumowuje wczesne, pionierskie badania w dziedzinie otrzymywania i różnicowania ludzkich neuralnych komórek macierzystych i  przedstawia nowe możliwości ich zastosowania związane z galopującym postępem technologicznym w tej dziedzinie. Wraz z erą indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, technologią edycji genów i hodowli organoidów mózgu pojawiły się nowe rozwiązania zarówno badawczo-diagnostyczne (np. modelowanie chorób), jak i terapeutyczne. Wyzwaniem pozostaje bezpieczna i powszechna translacja do kliniki.