Obrona rozprawy doktorskiej 8 listopada 2018 roku o godz. 13:30 p. mgr inż. biotechnologii Sylwii Anny Dąbrowskiej

Dnia8 listopada 2018 roku o godz. 13:30 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Sylwii Anny Dąbrowskiej

 

pt.: „Analiza właściwości immunomodulacyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego i pochodzących z nich zewnątrzkomórkowych pęcherzyków przeszczepianych w modelu cytotoksycznego uszkodzenia mózgu u szczura”

Promotor: Prof. dr hab. Barbara Łukomska

Recenzenci: Dr hab. Ewa Zuba - Surma
Prof. dr hab. Maciej Kurpisz

 

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)