Wyniki I tury wyborów do Rady Naukowej na kadencję 2019-2022

W zakładce "Dla pacowników"   została opublikowana lista osób wybranych w I turze wyborów do Rady Naukowej IMDiK PAN.