Obrona rozprawy doktorskiej 29 listopada 2018 roku o godz. 10:50 p. mgr inż. Eweliny Małgorzaty Bratek

Dnia 29 listopada 2018 roku o godz. 10:50 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Małgorzaty Bratek

 

"Neuroprotekcyjne działanie LY379268 – agonisty receptorów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) – w doświadczalnym modelu asfiksji okołoporodowej"

Promotor: dr. hab. Elżbieta Salińska, prof. IMDIK

Recenzenci: dr hab. Joanna Wierońska, dr hab. Wojciech Dąbrowski

 

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)