Nagroda dla Zespołu z Zakładu Neurobiologii Naprawczej IMDIK PAN

Zespół w składzie: prof. Teresa Zalewska, dr hab. Joanna Sypecka, dr Małgorzata Ziemka-Nałęcz, mgr inż. Joanna Jaworska z Zakładu Neurobiologii...

Naprawczej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN otrzymał Nagrodę Naukową Wydziału Nauk Medycznych PAN w 2018 roku za cykl 6 publikacji pt. „Regulacja neuro- i gliogenezy w modelach okołoporodowego, hipoksyjno-ischemicznego uszkodzenia mózgu”.
Natomiast Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla otrzymała Pani:  
Paulina Strymecka, studentka II roku studiów II stopnia Wydziału Biologii UW – za: 1) Patent międzynarodowy nr 17209876.6-1109 pt. “Hydrogel comprising manganese, methods and uses thereof”; 2) Publikację pt. “Hydrogel-based scaffolds to support intrathecal stem cell transplantation as a gateway to the spinal cord: clinical needs, biomaterials and imaging technologies”. Nature Regenerative Medicine.