Wyniki II tury wyborów do Rady Naukowej

W zakładce dla Pracowników opublikowane są wyniki II tury wyborów do Rady Naukowej na kadencję 2019/2022