Uroczysta sesja Rady Naukowej

Dnia 14 grudnia bieżącego roku obyła się sesja Rady Naukowej poświęcona pamięci Patrona Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej oraz jej wieloletniego dyrektora Pana Profesora Mirosława Mossakowskiego.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy prac doktorskich i habilitacyjnych oraz nagrody naukowe Dyrektora IMDiK PAN. Wykład honorowy pod tytułem "The Neuroglia Pathological Component of Alzheimer's Disease: from Animal Models to Humans" wygłosił Profesor Jose Julio Rodriguez Arellano (Full Tenure Professor Functional Neuroanatomy Group (lab L-4) Achucarro Basque Center for  Neuroscience Basque Foundation for Science (IKERBASQUE) Department of Neuroscience Faculty of Medicine and Odontology University of the Basque Country UPV/EHU.

GALERIA