Bank Tkanek i Komórek w IMDiK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN otrzymał w ramach działalności Banku Tkanek i Komórek Platformy Badań Translacyjnych w zakresie Medycyny Regeneracyjnej pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na działalność określoną w art. 25 ustawy z dn. 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów polegającej na:

  • gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu tkanki tłuszczowej podskórnej,
  • gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i dopuszczeniu do obiegu sznura pępowinowego,
  • gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu dopuszczeniu do obiegu i dystrybucji komórek mezenchymalnych izolowanych z Galarety Whartona

Wszystkie zainteresowane instytucje oraz podmioty gospodarcze serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach bankowania materiału ludzkiego oraz w zakresie wykorzystania laboratorium GMP.