Wyniki konkursu NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało listę wniosków przyjętych do finansowania. W ramach konkursu Etiuda 7 przyznano grant Pani Patrycji Rachubik "Rola kinazy białkowej PKGIalfa i kanału jonowego TRPC6 w regulacji funkcji podocytów w warunkach fizjologicznych i wybranych stanach patofizjologicznych"  w kwocie 94 460 zł.

 Serdecznie gratulujemy!