NAWA zatwierdziła do finansowania w IMDiK wniosek dr Jakuba Godlewskiego z Brigham and Women's Hospital / Harvard Medical School (University of Harvard)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w wyniku postępowania konkursowego dla wniosków złożonych w drugim naborze programu Polskie Powroty, zatwierdzona została lista jednostek, które otrzymały środki finansowe, wśród nich jest dr Jakub Godlewski z Brigham and Women's Hospital / Harvard Medical School (University of Harvard). Projekt będzie realizowany w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

SERDECZNIE GRATULUJEMY.