Dr Anna Andrzejewska laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów 2019

Miło nam poinformować, że laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2019 za wyróżniającą się rozprawę doktorską została dr Anna ANDRZEJEWSKA z Zakładu Neurobiologii Naprawczej za pracę pt. „Aktywność biologiczna ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych z nad-ekspresją receptora VLA-4; badania funkcjonalne in vitro i in vivo”. Promotorem pracy jest Pani prof. dr hab. Barbara Łukomska.

 

 

Serdecznie gratulujemy!