International Association of Neurorestoratology „IANR XIII Conference”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję International Association of Neurorestoratology „IANR XIII Conference” współorganizowaną przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (IMDiK PAN), połączoną z cykliczną konferencją Komitetu Nauk Neurologicznych PAN i IMDiK PAN „Komórki macierzyste: perspektywy terapeutyczne w chorobach układu nerwowego”,która odbędzie się w dniach 27.05.2020 - 29.05.2020 w Warszawie.

Termin konferencji uległ zmianie. Konferencja odbędzie się w dniach 30.09.2020 - 02.10.2020.

 ZAPROSZENIE

 

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć z zakresu terapii komórkowej Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Zaprosiliśmy wykładowców z ponad 10 krajów, w tym z Polski, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Chorwacji, Argentyny, Rosji, Jordanii czy Chin.

W czasie zaplanowanych trzech dni konferencji zostaną zaprezentowane i przedyskutowane najnowsze badania dotyczące wykorzystywania komórek macierzystych w terapii OUN na etapie przedklinicznym i klinicznym. Sesje będą obejmowały tematykę zarówno badań podstawowych (optymalizację otrzymywania i hodowli komórek macierzystych, inżynierię tkankową) jak i obserwacje z pierwszych prób klinicznych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych (ALS), uszkodzenia rdzenia kręgowego czy rehabilitacji. Pojawią się również zagadnienia związane z terapią komórkową w ortopedii.

Bardzo ważnym aspektem Konferencji będzie udział zarówno naukowców jak i klinicystów, a tym samym możliwość dyskusji dotyczącej translacji badań naukowych do kliniki, wnikliwej i krytycznej interpretacji otrzymanych wyników, jak również prawidłowego zaplanowania badania klinicznego. Zostaną także omówione takie zagadnienia jak aspekty etyczno-prawne mające związek z nową gałęzią medycyny jaką jest medycyna regeneracyjna.

Podczas Konferencji planujemy organizację sesji plakatowej dla młodych naukowców. Mamy nadzieję, że będzie to dobra okazja do nawiązywania nowych współpracy krajowych lub międzynarodowych przez naszych studentów i doktorantów.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie www.ianr2020.com

Prezydent Konferencji

Dr hab. Anna Sarnowska