Dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Dr hab. Marta SIDORYK-WĘGRZYNOWICZ z Pracowni Patoneurochemii została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za rok 2019 w kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

 

„Znaczenie uszkodzeń cyklu glutamina-glutaminian w zaburzeniach integracji astrocytarno-neuronalnej w wybranych stanach patologicznych OUN” – za odkrycia, które stanowią istotny wkład w rozumienie procesów patologicznych zachodzących w mózgu pacjentów z tauopatiami, w tym z chorobą Alzheimera. Odkrycie mechanizmów toksyczności manganu, podobnie jak nieokreślonego dotąd neuroprotekcyjnego działania estradiolu oraz nowych aspektów zaburzeń funkcjonowania układu glej-neuron w rozwoju uszkodzeń neuronalnych ma nowatorski charakter i stanowi istotny wkład w rozwój biologii medycznej. 

Serdecznie gratulujemy!

 

Lista wszystkich wyróżnionych naukowców znajduje się na stronie internetowej http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera, w zakładce nagrody Premiera.