Publikacja zespołu dr Jakuba Godlewskiego i dr hab. Agnieszki Bronisz w prestiżowym czasopiśmie Science Advances

Zespół badawczy z Pracowni Neuroonkologii kierowany przez dr Jakuba Godlewskiego oraz z Pracowni Mikrośrodowiska Nowotworów kierowany przez dr hab. Agnieszkę Bronisz, we współpracy z naukowcami z Harvard Medical School, opublikowali pracę naukową zatytułowaną „The nuclear DICER–circular RNA complex drives the deregulation of the glioblastoma cell microRNAome” (DOI: 10.1126/sciadv.abc0221) w prestiżowym czasopiśmie Science Advances (IF 13.116).

Serdecznie gratulujemy!

Publikacja autorstwa A. Bronisz, A. K. Rooj, K. Krawczyński, P. Peruzzi, E. Salińska, I. Nakano, B. Purow, E. A. Chiocca, J. Godlewski dotyczy od dawna znanego fenomenu obniżonej ekspresji mikroRNA w glejaku wielopostaciowym. Autorzy jednak zbadali dokładnie mechanizmy tego procesu i dostarczają dowodów, że zmiany w ekspresji mikroRNA są wynikiem zaburzonego procesu potransktypcyjnej regulacji dojrzewania tych cząsteczek, wynikającego z interakcji pomiędzy białkiem DICER oraz niekodującym kolistym RNA, circ2082.

 https://www.brighamandwomens.org/about-bwh/newsroom/research-briefs-detail?id=3770