Odszedł Prof. dr hab. Bogdan Sadowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas Wybitny Uczony

Prof. dr hab. Bogdan Sadowski

pracownik naszego Instytutu w latach 1957 – 1978, autor podręcznika „Fizjologiczne mechanizmy zachowania” i licznych prac w tym temacie.

Żonie Zmarłego Pani prof. dr hab. Ewie Szczepańskiej – Sadowskiej

oraz synowi prof. dr hab. Witoldowi Sadowskiemu

składamy wyrazy głębokiego żalu.

Dyrekcja, Rada Naukowa i wszyscy Pracownicy

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego,PAN