Rozprawa doktorska mgr biologii Martyny Songin

Dnia 29 czerwca 2012 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Martyny Songin pt.: "Kinaza syntazy glikogenu-3β w toksyczności parakwatu i peptydów amyloidu β."

 

 

Promotor: Prof. dr hab. Joanna B. Strosznajder

Recenzenci: Dr hab. Elżbieta Lorenc-Koci oraz Prof. dr hab. Andrzej Członkowski

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 


Załączniki:

Zawiadomienie o obronie Martyny Songin (.pdf)

Streszczenie w j. polskim (.pdf)

Streszczenie w j. angielskim (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)