Rozprawa doktorska mgr inż. Marty Obary-Michlewskiej

Dnia 8 listopada 2012 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Marty Obary-Michlewskiej pt.: ”Zmiany ekspresji i funkcji kanału potasowego KIR4.1 pod wpływem toksycznego działania jonów amonowych in vivo i in vitro"

 

Promotor: Prof. dr hab. Jan Albrecht
Recenzenci: Prof. dr hab. Władysław Lasoń oraz dr hab. Krzysztof Zabłocki

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)