Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Kryściak

Dnia 8 listopada 2012 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr fizjoterapii Katarzyny Kryściak pt.: ”Zmiany cech jednostek motorycznych w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) na zwierzęcym modelu choroby"

 

Promotor: Prof. dr hab. Jan Celichowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Katarzyna Rowińska-Marcińska oraz prof. dr hab. Jan Górski

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)