Hepentrans

PROJEKT

„UDZIAŁ TRANSPORTU GLUTAMINY W POJAWIANIU SIĘ OBRZĘKU
MÓZGU I ZABURZEŃ FUNKCJI SYNAPSY GLUTAMINIANERGICZNEJ
ZWIĄZANYCH Z ENCEFALOPATIĄ WĄTROBOWĄ”

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 575 790,00 PLN

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

ZADANIA BADAWCZE

ZESPÓŁ

AKTUALNOŚCI 

 

REALIZOWANY PRZEZ

PROJEKT FINANSOWANY JEST W RAMACH

PROGRAMU POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA

 


Więcej informacji o programie:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.or