Obrona rozprawy doktorskiej - 11.09.2013

Dnia  11 września 2013 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Ilony Szabłowskiej-Gadomskiej.

 

 

mgr inż. biotechnologii Ilona Szabłowska-Gadomska

"Indukcja pluripotencjalności i różnicowania neuralnych komórek  progenitorowych z ludzkiej krwi pępowinowej: rola czynników  epigenetycznych i obniżonego stężenia tlenu"

Promotor: Dr hab. Leonora Bużańska
Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Tudek oraz Prof. dr hab. med. Marcin Majka

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)