Konkurs na stanowisko profesora - Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego

z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika

Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału

 

INSTYTUCJA:  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

MIASTO:  Warszawa

STANOWISKO:  profesor zwyczajny lub profesor nadzwyczajny (pełny etat)

z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA:  9 września 2013

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  30 września 2013

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  30 listopada 2013

TERMIN OBJĘCIA STANOWISKA:  2 stycznia 2014

LINK DO STRONY: www.imdik.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE:  stanowisko profesora, kierownik, komórkowe przekazywanie sygnałów, biologia komórki, biologia molekularna, neurobiologia, choroby neurodegeneracyjne,

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na zatrudnienie doktora habilitowanego lub profesora medycyny lub biologii medycznej, na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierownika Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN, do realizacji zadań statutowych Zespołu, udziału w prowadzonych w Zespole projektach naukowych oraz realizowania własnej wizji rozwoju naukowego Zakładu.

 

Obecna tematyka badawcza:

Molekularne procesy odpowiedzialne za starzenie się mózgu oraz patomechanizm chorób neurodegeneracyjnych w tym choroby Parkinsona, Alzheimera oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem reakcji zapalnej.

Oferujemy:

 • Samodzielność w kształtowaniu profilu naukowo-badawczego zespołu, który obecnie składa się z 3 samodzielnych pracowników naukowych, 5 doktorów, 2 doktorantów,  1 pracownika technicznego i 1 sekretarki.

 • Laboratoria biologiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt do biologii komórki oraz biologii molekularnej zajmujące powierzchnie ok 170 m2.

Wymagane  kwalifikacje:

 • Tytuł profesora nauk medycznych lub stopień doktora habilitowanego w zakresie biologii medycznej lub medycyny;

 • Znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi;

 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym;

 • Doświadczenie w zdobywaniu finansowania i kierowaniu projektami naukowymi z dziedziny medycyny, biologii medycznej i pokrewnych.

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Kierowanie zakładem naukowym;

 • Kształtowanie profilu naukowego oraz składu osobowego zespołu badawczego.

 • Czynny udział w życiu naukowym Instytutu i środowiska naukowego.

 • Zdobywanie finansowania projektów badawczych.

 • Przygotowanie publikacji naukowych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Podanie do dyrektora;

 • Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej wraz z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

 • Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

 • Wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (analiza bibliometryczna);

 • Program prowadzenia i rozwoju Zakładu;

 • Oświadczenie, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/-ki.

 

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883)”

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów do dnia  30 września 2013 r.

 • w sekretariacie IMDiK PAN, pokój D105 (parter)

 • oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przesłania aplikacji w wersji elektronicznej lub data stempla pocztowego).

 

Konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu przeprowadzany jest zgodnie z Uchwałą Rady Naukowej IMDiK z dnia 23 marca 2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem par. 9 pkt 1, który mówi m.in.:

„W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja programu i zaopiniowanie kandydata na posiedzeniu Rady Naukowej.” http://www.imdik.pan.pl/images/tryb%20konkursow%20na%20stanowiska%20naukowe.pdf

Wszelkich informacji udziela Dział Planowania Badań Naukowych IMDiK PAN (Kierownik Działu, Katarzyna Radwańska,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 60 86 573)