Konferencja naukowa "Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches”

W imieniu Komitetu Organizacyjngo serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Advances in molecular and epigenetic mechanisms in neurodegeneration and neuroinflammation: novel therapeutic approaches”, która organizowana jest przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Komitet Nauk Neurologicznych PAN. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 roku w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie.

Szczególnym celem konferencji jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w badaniach zmierzających do wyjaśnienia molekularnych mechanizmów zaangażowanych w patologię chorób neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych. W czasie konferencji przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień. Będą to wykłady plenarne zaproszonych gości, wystąpienia uczestników w ramach sesji tematycznych, oraz sesje plakatowe, a także panele dyskusyjne dotyczące nowych strategii terapeutycznych.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania prac dotyczących różnych aspektów patomechanizmów chorób neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych.

Szczegółowy program naukowy oraz informacje dotyczące rejestracji, wpisowego i możliwości uzyskania stypendiów konferencyjnych (travel grant) znajdą Państwo na stronie: http://neuroconf2017.com.pl.

 

Dr hab. Agata Adamczyk, prof. IMDiK PAN

Prof. dr hab. Joanna B. Strosznajder