I Konferencja Doktorantów PAN

W dniach  23-25 czerwca 2017 roku, w ośrodku konferencyjnym żywioły w Falentach pod Warszawą odbędzie się I Konferencji Doktorantów PAN, na którą zaprasza Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja ma na celu zintegrowanie środowiska doktorantów Polskiej Akademii Nauk wobec zbliżających się zmian w funkcjonowaniu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz planowanego utworzenia Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk. Jest także odpowiedzią na potrzebę promocji studiów doktoranckich w Polskiej Akademii Nauk, skierowaną do potencjalnych kandydatów jak również ma na celu kierowanie informacji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które pracując nad ustawą 2.0 zdecyduje czy PAN nadal będzie mógł prowadzić studia. Dzięki nowatorskiemu systemowi zgłoszeń jest szansa na stworzenie największej w Polsce bazy prezentacji popularnonaukowych, które będą promować badania prowadzone przez doktorantów PAN. Udostępniona w internecie w wolnym dostępie będzie najlepszym narzędziem marketingowym zarówno dla poszczególnych Instytutów Polskiej Akademii Nauk, jak i planowanego Uniwersytetu PAN.

Więcej informacji na stronie:

http://samorzaddoktorantow.pan.pl/konferencja-doktorantow-pan/.

Serdecznie zapraszamy.