GRANTY NCN KONKURS 12/2016

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych w dniu 15 września 2016 roku: OPUS 12, PRELUDIUM 12,  SONATA 12,  POLONEZ 3.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-15-wyniki-opus12-preludium12-sonata12-polonez3

 

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Nazwa  programu

Panel

Przyznane środki w zł

mgr inż. Ewelina Bratek

Badanie mechanizmów neuroprotekcyjnego działania agonistów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej asfiksji okołoporodowej noworodków szczura.

PRELLUDIUM

NZ7

99 840

mgr inż. Katarzyna Dorota Kaczmarska

Wpływ składowej naczyniowej i składowej związanej z krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego na podatność mózgową.

PRELLUDIUM

ST 7

95 600

mgr inż. Ewelina Jula Majewska

Szlak sygnałowy związany z kinazą białkową B w komórkach glioblastoma transfekowanych glutaminazą typu wątrobowego (GAB)

PRELLUDIUM

NZ 5

99 950

dr Irena Audzeyenka

Rola mitofagii i ocena zmian bioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporości i zaburzeniach funkcji bariery filtracyjnej w patogenezie nefropatii cukrzycowej.

SONATA

NZ 5

988 100

dr Magdalena Cieślik

Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych.

SONATA

NZ 4

559 800

dr Małgorzata Maria Kawalec

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno - reperfuzyjnym mózgu.

SONATA

NZ 3

663 000

dr Piotr Jakub Lipiński

Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygatunkowych różnicach wiązalności ligandów.

SONATA

NZ 7

499 850

prof. Jan Albrecht

Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechanizm pobudzenia syntetazy glutaminy

OPUS

NZ 4

1 089 200

dr hab. Paweł Bieganowski

Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5

OPUS

NZ 6

677 560

prof. dr hab. Andrzej Kochański

Patomechanizm choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A- w poszukiwaniu terapii.

OPUS

NZ 3

1 448 700

dr Dorota Rogacka

Rola zależnej cGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechanizm indukcji insulinoodporności podocytów eksponowanych na wysokie stężenie glukozy.

OPUS

NZ 4

1 102 805

prof. dr hab. Cezary Żekanowski

Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu związanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a.

OPUS

NZ 2

1 366 600