Sympozjum Naukowe pt. „Will extracellular vesicles replace stem cells as therapeutic agents”.

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przy współudziale Komitetu Neurobiologii PAN i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizuje w dniu 28 września br. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Will extracellular vesicles replace stem cells as therapeutic agents”.

     Planowane przez nas sympozjum jest poświęcone najnowszym trendom wykorzystania mikropęcherzyków izolowanych z mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) w terapii uszkodzeń tkanek i narządów, w tym struktur OUN. Wydaje się, że mikropęcherzyki (EVs) uwalniane z MSCs mogą spełniać takie same funkcje jak komórki, z których pochodzą. Weryfikacja efektów działania EVs w badaniach przedklinicznych w porównaniu z przeszczepianiem MSCs jest konieczna stąd proponujemy szeroki tematycznie program sympozjum zawierający wystąpienia i dyskusje wiodących badaczy zarówno z Europy, jak i Stanów Zjednoczonych oraz Dalekiego Wschodu. Podczas Sympozjum zaprezentowane zostaną najnowsze badania dotyczące optymalnych metod izolacji EVs, ich charakterystyki w oparciu o badania proteomiki, oceny właściwości i prób zastosowania inżynierii genetycznej komórek w celu modyfikacji zawartości EVs. W ostatniej części sympozjum poznamy wyniki badań transplantacji EVs, ich wizualizacji in vivo w oparciu o różnorodne techniki obrazowania i efekty terapeutyczne w eksperymentalnych modelach uszkodzenia mózgu i próbach klinicznych.

    Jesteśmy przekonani, że przedstawione zagadnienia będą nie tylko impulsem do dalszych działań naukowych, ale zaowocują nowatorskimi badaniami w Polsce, które pozwolą na znalezienie dróg wyjścia z impasu koncepcji terapeutycznych w leczeniu chorób neurologicznych. Stąd, mamy przekonanie iż proponowane przez nas Sympozjum zapowiada się jako ważne wydarzenie na arenie naukowej i powinno być postrzegane perspektywicznie.

      Udział w Sympozjum jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji na stronie http://mscwarsaw2017.com/

 

Prof. dr hab. Barbara Łukomska