XXI Festiwal Nauki w IMDiK PAN

Zapraszamy na spotkania weekendowe w dniach: 23 września i 30 września  2017 r. w ramach XXI Festiwalu Nauki w Instytucie Medycyny
Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

w godz. 9 –16 w sali konferencyjnej Instytutu.

Program spotkania (pdf)