Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Co nowego w diagnostyce i leczeniu nowotworów układu nerwowego?”

W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Co nowego w diagnostyce i leczeniu nowotworów układu nerwowego?”, organizowanej przez Zespół Neuropatologii Onkologicznej Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Zakład Neuropatologii IMDiK PAN im. M. Mossakowskiego oraz Fundację Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Zakład Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Konferencja odbędzie się 27 października 2017 roku w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie.
Celem konferencjijest zaprezentowanie nowoczesnych standardów diagnostycznych oraz leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.W programie uwzględnione są referaty specjalistów z dziedzin klinicznych i przedstawicieli nauk podstawowych.
 
Za udział w konferencji uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
Streszczenia w języku angielskim zostaną opublikowane w Folia Neuropathologica nr 4/2017.  
Szczegółowy program naukowy znajdą Państwo na stronie: https://www.termedia.pl/Konferencje?Program&e=789&p=4868

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Matyja