Nagrody dla Pani mgr Anny Figiel-Dąbrowskiej oraz Pani mgr Wioletty Lech

Doktorantki Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych:  Anna Figiel-Dąbrowska oraz Wioletta Lech znalazły się w gronie 5 nagrodzonych spośród młodych naukowców z całego świata

podczas Konferencji: „2nd International Conference on Stem Cells, 27/09/2017 - 02/10/2017, Rhodes, Greece” za wyróżniającą wartość merytoryczną prezentowanych badań. Pani mgr Anna Figiel-Dąbrowska otrzymała również  I Nagrodą w Sesji Posterowej Młodych Naukowców na  III Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, Jurata 20-24.09.7017.

 

Gratulujemy!