Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Martyny Ingi Podobińskiej

Dnia  25 październikaa 2017 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Martyny Ingi Podobińskiej.

 

 

 

"Różnicowanie in vitro neuralnych komórek macierzystych z ludzkiej krwi pępowinowej: wpływ poziomu tlenu, związków niskocząsteczkowych i geometrii przestrzennej mikrośrodowiska."

Promotor: Prof. dr hab. Leonora Bużańska
Recenzenci: dr hab. Aleksandra Klimczak oraz dr hab. Joanna Wojtkiewicz

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)