Konferencja "Advances in neuroscience and neurotechnologies: new ethical and governance questions".

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Advances in neuroscience and neurotechnologies: new ethical and governance questions, która odbędzie się 9 listopada 2017 r. (czwartek) w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5.

 

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
a współorganizatorami są Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Celem konferencji jest określenie standardów etycznych w postępowaniu z pacjentami
z rozpoznaną chorobą otępienną oraz budowanie relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem
w procesie prowadzenia badań naukowych na mózgu i zastosowania innowacyjnych neurotechnologii.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Program konferencji: